Георгиев, Лъчезар. НА БРЕГА НА ЛИСАБОН. [Na margem em Lisboa]. - София: изд. АН-ДИ, 2014. 240 с.: с ил.: резюмета на англ. и португалски ез. ISBN 978-954-92709-5-2


Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. НА БРЕГА НА ЛИСАБОН. [Na margem em Lisboa]. - София: изд. АН-ДИ, 2014. 240 с.: с ил.: резюмета на англ. и португалски ез. ISBN 978-954-92709-5-2 София: изд. АН-ДИ, 2014


 Проследява културната комуникация в столицата на Португалия - Лисабон. Представени са съвременни издателства, писатели, книги, автори, печатници.
  Студия
 книги, автори, издателства, печатници, културна комуникация


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24347
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/