Кратка история на българския народ.


Лазаров, Иван (2006) Кратка история на българския народ. София, 2006.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24343
 Иван Лазаров

1. Minčev, Emil. Češi v Plovdivu. // Diplomová práce, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2013, с. 10, 17, 18, 26, 133.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/