Меч и сабя - Оръжия на ранните номади (V - VІІ в.)


Лазаров, Иван (2003) Меч и сабя - Оръжия на ранните номади (V - VІІ в.) Велико Търново, изд. "Ровита", 2003


 Книгата представлява интерес за оръжейници, археолози, историци, музейни работници, студенти и любознателни читатели. За първи път в нашата историография се изследват технологията на производство на сабята и меча, описват се конструктивните елементи, терминологията, баланса и кинематиката на тези оръжия. Защитава се тезата, че сабята като вид оръжие е изнамерена в Индия, където се получавала стомана преди индустриалната епоха. Застъпва се тезата, че азиатската сабя е далеч по-съвършено и качествено оръжие, благодарение на което ранните номади постигат решително преимущество в конфронтацията с европейците. На основата на богат археологически материал се разглежда разпространението на сабята сред ранните номади V-VII в.
  Монография
 меч, сабя, оръжие, номади, класификация, технологии
 Издадено
  24341
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/