Граждански войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280)


Лазаров, Иван (1988) Граждански войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280) Велико Търново, 1988.


 Дисертационният труд разглежда генезиса на политически упадък на България в средата и втората половина на XIII век, намерил отражение в гражданските войни и междуособици в България при наследниците на Иван Асен II (1241-1280).
  Дисертация
 Калиман I Асен, Михаил II Асен, Коломан, Мицо Асен, Ирина Дукина Комнина, Ростислав Михайлович, Константин Тих Асен, междуособици, граждански войни


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Непубликувано
  24340
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/