Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach,


Тодорова, Маргарита (2004) Model of Intellectual System for Data Classififying and Searching by the Systematic Approach, Communication and Cognition, Gent, 2004, pp.3.14.1 – 3.14.10.


 The model of Intellectual System for data classifying is presented in this paper
  Статия
 model, data


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2434
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/