Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222


Киров, Димитър (2019) Между вярата и разума. Първи въпроси. Трето преработено издание, рецензенти: доц. д-р Мариян Стоядинов, доц. д-р Свилен Тутеков, София, изд. Омофор, 2019, с. 222 София


 Това трето издание на книгата е подобрен с научна аргументация вариант на предишните издания. То е насочено към студентите по богословие и широк кръг читатели, навлизащи в проблемите на религиозните вярвания и предпоставки (богословски, философски, идеологически и пр.).
  Книга
 религия, Бог, вяра, теизъм, пантеизъм, атеизъм, модернизъм, постмодернизъм, наука, Свещено Писание, култ, култура
 Издадено
  24338
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/