Марков, Ив., В. Статев, "Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.", Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, В. Търново, с.733. ISSN: 978-619-208-125-6


Статев, Венцислав (2011) Марков, Ив., В. Статев, "Анализа и оценката на туристическите ресурси – основен елемент на регионалния туристически продукт.", Научно-практическа конференция на Исторически факултет „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, 2009, том IV, ред. доц. д-р Ив. Лазаров, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 730-735, В. Търново, с.733. ISSN: 978-619-208-125-6 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  24334
 Венцислав Статев

1. Некова, М., „Област Велико Търново като модел за туристическа дестинация.“, Сборник „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2012. с. 206 – 220, ред. С. Дерменджиева. ISBN 978-954-2968-13-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/