Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017


Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf


 Проект „Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико Търново 2017“ на Представителството на СБХ в град Велико Търново си постави за цел да представи посоки на творчество и интеркултурни комуникации в съвременното визуално изкуство в областта на скулптурата. В продължение на десет дни, от 1-ви до 10-ти септември 2017 г., скулпторите претворяваха мрамора, метала и дървото в дворното пространство пред ателиетата на корпус „Скулптура“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В симпозиума участват скулптори от България и Македония, някои от които емблематични имена в съвременната скулптура с множество награди в международни и национални симпозиуми, реализирали свои творби в пределите на страната и извън нея: Иван Русев и Емил Бачийски от София, Свилен Костадинов от Пловдив, Георги Минчев, Милен Джановски, Венко Тонков и Красимир Методиев от Велико Търново, Мара Латева от Хасково и Гордана Хаджи-Николова от Македония. Реализираните по време на симпозиума творби от мрамор и метал са своеобразен принос за естетизиране на конкретна градска среда, а именно парка в кв. „Колю Фичето“ във Велико Търново.
  Статия
 симпозиум, скулптура, естетизация, градска среда


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24331
 Мариета Конова

1. Скулптурен симпозиум Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико Търново 2017.: Конова, М., Друмева, К., Н. Джановска. 70 години великотърновски художници 1948 – 2018. издател: Фабер, Велико Търново, 2018. 240 стр. ISBN 978-619-00-0796-8, Цит. на с. 221

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/