Кънчева, Елена, Мирослава Петкова. интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия. Сп. "Педагогически алманах", бр. 2, Велико търново, 2009, УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 147-153


Кънчева, Елена (2009) Кънчева, Елена, Мирослава Петкова. интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия. Сп. "Педагогически алманах", бр. 2, Велико търново, 2009, УИ "Св.св. Кирил и Методий", с. 147-153 Сп. "Педагогически алманах", бр. 2, Велико търново, 2009, УИ "Св.св. Кирил и Методий"


 
  Статия
 
 Издадено
  24330
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/