A Model for Describing and Structuring Learning Objects


Тодорова, Маргарита (2004) A Model for Describing and Structuring Learning Objects Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’04, 2004, pp, IV-21.1 – IV-21.5. ISBN: 954-9641-38-4


 The paper presents how the learning objects are developed in learning support environment
  Доклад
 Learning Objects


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2433
 Маргарита Тодорова

1. E-learning application for the primary school students B Delipetrev, M Pupinoska Gogova… - A journal for …, 2016 - eprints.ugd.edu.mk

2. Електронно обучение по чужд език–Шаблон за създаване на хранилище за обучителни обекти А Кременска - Научна конференция - academia.edu

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/