Кънчева, Елена. Стефания Беломъжева-Димитрова. Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI", Сб. тр. МНК "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 2010, изд. "Фабер", ISBN 978-954-400-422-4, с. 587


Кънчева, Елена (2010) Кънчева, Елена. Стефания Беломъжева-Димитрова. Анализ на тенденциите за формиране и развитие на пазара на спортни стоки в Европа и Северна Америка в началото на XXI", Сб. тр. МНК "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 2010, изд. "Фабер", ISBN 978-954-400-422-4, с. 587 Сб. тр. МНК "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 2010, изд. "Фабер"ISBN 978-954-400-422-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  24329
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/