Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева и съавтори. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3, с. 193-210


Кънчева, Елена (2003) Маргаритов, Веселин, Елена Кънчева и съавтори. Теория и методика на физическото възпитание. Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3, с. 193-210 Учебник, Велико Търново, 2003, изд. "Бойка", ISBN 954-9689-12-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 физическо възпитание, методика, средства, урок по ФВ, физически качества
 Издадено
  24328
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/