Статев, В., „Туризъм в извънградска среда“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-803-1


Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Туризъм в извънградска среда“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-803-1 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24327
 Венцислав Статев

1. Македноски Б., Л. Иванова, „Анализ на потенциала на селския туризъм в България“, Сборник доклади от международна студентско-докторантска конференция на катедра „Туризъм“, Стопански факултет „Иновации и туризъм“, 9 май 2018 г., университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 222-228. ISBN: 978-619-208-167-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/