Златева, Д., В. Цонкова, Н. Минчев, В. Статев, Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, Социално-икономически анализи, периодично издание на Стопанския факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр.3-47, 2011; Авторство: увод /3ти, 7ми абзац – до края/; точки: 2.4., 4.; заключение; обща редакция. ISSN: 1313-6909


Статев, Венцислав (2011) Златева, Д., В. Цонкова, Н. Минчев, В. Статев, Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм, Социално-икономически анализи, периодично издание на Стопанския факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, стр.3-47, 2011; Авторство: увод /3ти, 7ми абзац – до края/; точки: 2.4., 4.; заключение; обща редакция. ISSN: 1313-6909 Велико Търново


 
  Студия
 
 Издадено
  24325
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/