Вараджакова, Д., В. Статев, „The millennials: Between creative and slow tourism“, Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Университетско издателство ВТУ, Велико Търново, 2017, стр. 248-251. ISSN: 2603-4093


Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, „The millennials: Between creative and slow tourism“, Международна научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики - предизвикателства и възможности", Университетско издателство ВТУ, Велико Търново, 2017, стр. 248-251. ISSN: 2603-4093 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  24323
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/