Марков Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна“, Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена", 2017. ISBN 978-619-190-090-9


Статев, Венцислав (2017) Марков Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна“, Сборник статии Десети юбилеен Черноморски туристически форум - Варна,Изд."Славена", 2017. ISBN 978-619-190-090-9 Варна


 
  Статия
 
 Издадено
  24322
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/