Статев, В., И. Марков, Секс туризмът – от сантимента до дълга, Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55. ISSN 1313-6577 (Print)


Статев, Венцислав (2016) Статев, В., И. Марков, Секс туризмът – от сантимента до дълга, Научни трудове, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм - предизвикателства и перспективи“, том LX, кн. 1,Академично издателство на Аграрния университет гр. Пловдив, 2016, стр. 49-55. ISSN 1313-6577 (Print) Пловдив


 
  Статия
 
 Издадено
  24321
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/