Statev. V.,The added value in the alternative in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies, електронен вариант http://www.tmstudies.net, стр. 245-258, 2011. ISSN: 2182-8466


Статев, Венцислав (2011) Statev. V.,The added value in the alternative in tourism, Encontros Cientificos – Tourism and Management Studies, електронен вариант http://www.tmstudies.net, стр. 245-258, 2011. ISSN: 2182-8466 Фаро / Португалия


 
  Статия
 
 Издадено
  24320
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/