Статев, В., Логически обосновани учебни планове по туризъм – целенасочена реализация, сп. „Икономика и управление”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Стопански факултет, година ІV, бр. 2, Благоевград, 2008, стр. 43-55. ISSN (print): 1312-594Х


Статев, Венцислав (2008) Статев, В., Логически обосновани учебни планове по туризъм – целенасочена реализация, сп. „Икономика и управление”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Стопански факултет, година ІV, бр. 2, Благоевград, 2008, стр. 43-55. ISSN (print): 1312-594Х Благоевград


 
  Статия
 
 Издадено
  24318
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/