Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print)


Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Прилагане на метода на логическата рамка в процеса по разработка на стратегия за развитие на регионален туристически продукт в Община Велико Търново /на примера на селски туризъм/ , сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, кн. 2, 2003, София. ISSN 0205-3845 (Print) София


 
  Статия
 
 Издадено
  24316
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/