Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София.


Статев, Венцислав (2003) Статев, В., Анализ на състоянието на отрасъл туризъм в Община Велико Търново. Методология за разграничаване на преки от допълващи туристически ресурси, сп. „Икономика”, м. декември, 2003, София. София


 
  Статия
 
 Издадено
  24315
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/