Статев, В., Ив. Марков, „Алтернативни видове туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-111-4


Статев, Венцислав (2016) Статев, В., Ив. Марков, „Алтернативни видове туризъм“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-111-4 Пловдив


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24314
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/