Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-092-6


Статев, Венцислав (2016) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, Учебник за дистанционно обучение, Пловдив, 2016. ISBN 978-619-203-092-6 Пловдив


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24311
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/