Статев, В., „Регионална икономика“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-759-1


Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Регионална икономика“, Фабер, Велико Търново, 2012. ISBN 978-954-400-759-1 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24310
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/