E-Learnimg in Adult Education


Тодорова, Маргарита (2004) E-Learnimg in Adult Education Proceedings of International Conference EDU-WORLD 2004, volum III, Pitesti, Romania pp 301-305 ISBN: 973-690-248-X ISBN: 973-690-255-2


 E-learning as tool for teaching adult people is presented
  Превод
 e-Learning, adult education


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2431
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/