За резбения иконостас в църквата "Свети Никола" - В. Търново


Теофилова, Марина (2016) За резбения иконостас в църквата "Свети Никола" - В. Търново Сборник „Дни на науката 2015“,Издание на СУБ – клон Велико Търново, В. Търново, 2016, с. 410-421 ISSN 1314-2283.-2015(2016) COBISS.BG-ID 1232486884


 
  Статия
 
 Издадено
  24308
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/