Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-34-9


Статев, Венцислав (2012) Статев, В., „Икономика на туризма“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-34-9 Пловдив


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24306
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/