Статев, В., „Икономика на туризма“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-779-0


Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Икономика на туризма“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-779-0 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24304
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/