Вараджакова, Д., В. Статев, Ив. Марков, „Заплахите пред екотуризма в България“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Флат, 2017. ISBN 978-619-7125-34-4


Статев, Венцислав (2017) Вараджакова, Д., В. Статев, Ив. Марков, „Заплахите пред екотуризма в България“, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм- Бургас, Флат, 2017. ISBN 978-619-7125-34-4 Бургас


 
  Доклад
 
 Издадено
  24302
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/