Марков, Ив., В.Статев, „Analysis and assessment of the tourism potential of Sevlievo Municipality“, International Scientific Conference "Contemporary tourism - traditions and innovation, университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4327


Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В.Статев, „Analysis and assessment of the tourism potential of Sevlievo Municipality“, International Scientific Conference "Contemporary tourism - traditions and innovation, университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4327 София


 
  Доклад
 
 Издадено
  24301
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/