Марков, Ив., В. Статев, „Местната идентичност и глобалният туризъм“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2017, стр. 55-64. ISBN: 978-619-190-090-9


Статев, Венцислав (2017) Марков, Ив., В. Статев, „Местната идентичност и глобалният туризъм“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2017, стр. 55-64. ISBN: 978-619-190-090-9 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24300
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/