На изпит по история на България. (Съавтор).


Петков, Петко (1999) На изпит по история на България. (Съавтор). В. Търново. ИК Марков. 175 с.


 П. Ст. Петков, Българско възраждане, с. 49-97.
  Учебник / Учебно помагало
 План-конспекти по история на България за кандидатстуденти
 Издадено
  243
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/