Марков Ив., В. Статев, „Вино и туризъм“, Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016, стр. 29-39. ISBN: 978-954-91511-9-0


Статев, Венцислав (2016) Марков Ив., В. Статев, „Вино и туризъм“, Национална научна конференция с международно участие, ” Виното- история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016, стр. 29-39. ISBN: 978-954-91511-9-0 Русе


 
  Доклад
 
 Издадено
  24299
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/