Марков, Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина“, Черноморски туристически форум, Стено, Варна, 2016. ISBN 978-954-449-889-4


Статев, Венцислав (2016) Марков, Ив., В. Статев, „Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина“, Черноморски туристически форум, Стено, Варна, 2016. ISBN 978-954-449-889-4 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24298
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/