Марков Ив., В. Статев, „Cultural tourism: from theory to practical actions“, International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, АИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 15-19. 10. 2015, стр. 74-80. ISBN: 978-954-00-0008-4


Статев, Венцислав (2015) Марков Ив., В. Статев, „Cultural tourism: from theory to practical actions“, International scientific conference „Cultural corridor via Adriatica – cultural tourism without boundaries“, Trogir, Croatia, АИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 15-19. 10. 2015, стр. 74-80. ISBN: 978-954-00-0008-4 Благоевград


 
  Доклад
 
 Издадено
  24296
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/