Статев, В., „Реализация на академичните цели /през призмата на завършилите специалност „Туризъм”/, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отраслово многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 12-14 ноември, Висше училище Земеделски колеж, В. Търново, 2009, стр. 288-298. ISBN: 978-954-94-98-57-8


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Реализация на академичните цели /през призмата на завършилите специалност „Туризъм”/, Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Отраслово многообразие – условие за устойчиво развитие на селските райони”, 12-14 ноември, Висше училище Земеделски колеж, В. Търново, 2009, стр. 288-298. ISBN: 978-954-94-98-57-8 Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  24293
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/