Статев, В., „Алтернативата” в селския туризъм, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 10-годишния юбилей на специалност „Туризъм”, 15-17 октомври, Смолян, 2009, стр. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Алтернативата” в селския туризъм, Тенденции в развитието на съвременния туризъм, Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 10-годишния юбилей на специалност „Туризъм”, 15-17 октомври, Смолян, 2009, стр. 162-166. ISBN: 978-954-9358-41-4 Смолян


 
  Доклад
 
 Издадено
  24292
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/