Статев, В., Селският туризъм като част от туристическия клъстер, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2009, стр. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като част от туристическия клъстер, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Туризмът и устойчивото развитие на обществото”, Издателство „Наука и икономика”, Варна, 2009, стр. 143-153. ISBN: 978-954-21-2424-7 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24291
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/