Статев, В., Винопроизводство и винен туризъм – въпрос на качествен грозд /клъстер/, Черноморски туристически форум „Винен туризъм – традиция и съвременност ”, Издателство „Славена”, 15-17 октомври, Варна, 2009, стр. 95-111. ISBN 978-954-579-805-4


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Винопроизводство и винен туризъм – въпрос на качествен грозд /клъстер/, Черноморски туристически форум „Винен туризъм – традиция и съвременност ”, Издателство „Славена”, 15-17 октомври, Варна, 2009, стр. 95-111. ISBN 978-954-579-805-4 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24290
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/