Статев, В., Селският туризъм като приоритет на местната власт, VІІ Международна научна конференция „Инвестиции в бъдещето 2009”, 8-10 октомври, Варна, 2009, стр. 211- 217. ISSN:1310-6376


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Селският туризъм като приоритет на местната власт, VІІ Международна научна конференция „Инвестиции в бъдещето 2009”, 8-10 октомври, Варна, 2009, стр. 211- 217. ISSN:1310-6376 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24289
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/