Статев, В., „Клъстерни инициативи за развитие на туристическа дейност”, VІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ’09”, 22-24 юни 2009 г., Созопол, стр. 426-432.


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., „Клъстерни инициативи за развитие на туристическа дейност”, VІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ’09”, 22-24 юни 2009 г., Созопол, стр. 426-432. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  24288
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/