Статев, В., Алтернативни видове туризъм – икономически и образователни аспекти, Кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна, 15-17 май, Варна, 2009, стр. 63-71. ISBN: 978-954-21-04-09-4


Статев, Венцислав (2009) Статев, В., Алтернативни видове туризъм – икономически и образователни аспекти, Кръгла маса „Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет - Варна, 15-17 май, Варна, 2009, стр. 63-71. ISBN: 978-954-21-04-09-4 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24287
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/