Статев, В., „Интернет предлагане на настанителна база в град Смолян”, Национална научна конференция „Родопите и човекът””, 30-31 октомври 2008 г., Смолян, стр. 151-157. ISBN: 978-954-397-009-4


Статев, Венцислав (2008) Статев, В., „Интернет предлагане на настанителна база в град Смолян”, Национална научна конференция „Родопите и човекът””, 30-31 октомври 2008 г., Смолян, стр. 151-157. ISBN: 978-954-397-009-4 Смолян


 
  Доклад
 
 Издадено
  24285
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/