Марков. Ив., В. Статев, „Регионална конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново”, 28 Панаир на туризма и свободното време, сборник с доклади „Конкурентноспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, издателство „Слвена”, Варна, 2006, стр. 43-60 /от стр.47, 2ри абзац до стр. 57, 1ви и 2ри абзац/. ISBN: 954-579-601-4


Статев, Венцислав (2006) Марков. Ив., В. Статев, „Регионална конкурентноспособност на туристическа дестинация Велико Търново”, 28 Панаир на туризма и свободното време, сборник с доклади „Конкурентноспособност на туристическите дестинации в Югоизточна Европа”, издателство „Слвена”, Варна, 2006, стр. 43-60 /от стр.47, 2ри абзац до стр. 57, 1ви и 2ри абзац/. ISBN: 954-579-601-4 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24283
 Венцислав Статев

1. Станкова, М., „Усъвършенстване управлението на туристическата дестинация“, Авангард Прима, София, 2009, с. 343. ISBN 978-954-323-597-1. с.80

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/