Статев, В., „Методът на логическата рамка и използването му при управлението на малки и средни предприятия /на примера на търговец на едро/.“, Международна научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Национална идентичност и евроинтеграция”, 5 - 6 юни 2004, стр. 210-218. ISBN: 954-616-139-Х


Статев, Венцислав (2004) Статев, В., „Методът на логическата рамка и използването му при управлението на малки и средни предприятия /на примера на търговец на едро/.“, Международна научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Национална идентичност и евроинтеграция”, 5 - 6 юни 2004, стр. 210-218. ISBN: 954-616-139-Х Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  24282
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/