Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2


Статев, Венцислав (2003) Статев, В., „Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие /на примера на община Велико Търново/.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия институт на БАН на тема: „Българският преход”, 31 май – 01 юни 2003, ГорексПрес, София, стр. 192-198. ISBN: 954-616-115-2 Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  24281
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/