Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316.


Статев, Венцислав (2002) Статев, В., „Туристическият сектор и подготвеността на българските институции за прилагане на принципите на устойчиво развитие.“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи”, 27 - 28 май 2002, с. Вонеща вода, ИК „Призма“ Пловдив, стр. 309-316. Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  24280
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/