Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2


Статев, Венцислав (2001) Статев, В., „Действаща ли е действащата пазарна икономика в България?“, Научно-практическа конференция, организирана от Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема: „Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение”, 26 май 2001, Абагар, Велико Търново, стр. 86-93. ISBN: 954-427-450-2 Велико Търново


 
  Доклад
 
 Издадено
  24279
 Венцислав Статев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/