Георгиев, Лъчезар. Велико Търново – съвременен център за издателски бизнес. // Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 82–92. ISBN 978-954-07-2487-4


Георгиев, Лъчезар (2007) Георгиев, Лъчезар. Велико Търново – съвременен център за издателски бизнес. // Бизнес среда на книгата : Сб. с докл. от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, с. 82–92. ISBN 978-954-07-2487-4 София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007 ISBN 978-954-07-2487-4


 Научна статия - доклад от научен форум на ФЖМК при СУ "Св. Кл.ц Охридски" - София. По проблемите на книгата и книгоиздателските процеси, с примери от издателската дейност във Велико Търново
  Статия
 книги, автори, публикации, книгоиздаване, печатници, поредици.
 Издадено
  24274
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/