М. Гърмидолова. За илюстрирането при четенето и драматизацията на художествен текст. В електронен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Редактор: проф. Даниела Йорданова. В. Търново: Екслибрис студио, 2015, с. 52-61. ISBN 978-619-90391-2-0; COBISS.BG-ID 1284590564


Гърмидолова, Мариана (2015) М. Гърмидолова. За илюстрирането при четенето и драматизацията на художествен текст. В електронен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на вниманието към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Редактор: проф. Даниела Йорданова. В. Търново: Екслибрис студио, 2015, с. 52-61. ISBN 978-619-90391-2-0; COBISS.BG-ID 1284590564 ISBN 978-619-90391-2-0; COBISS.BG-ID 1284590564


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24273
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/